Kan man
høre fejl?

Ultralyd er som termografering – en af de mest pålidelige metoder til at afsløre potentielle fejl og herved forebygge nedbrud.

Ultralyd har endvidere den fordel at al inspektion foretages uden indgreb. Undersøgelser foretages ved normal produktion.

Ultralyd fanger fejlen først

De første tegn på uregelmæssigheder og tilløb til fejl, hvilket især gør ultralyd anvendelig til drifts og fremstillingsprocesser, hvor konsekvenserne af nedbrud og utilsigtede stop er store.

Forebyggende vedligeholdelsesarbejde

Inspektionen øger udbyttet til gavn for en proaktiv, forebyggende vedligeholdelse. Uregelmæssigheder identificeres på et meget tidligt stadie i eks.:

Mekanisk inspektion

Korrekt smøring er afgørende for levetiden af de fleste bevægelige mekaniske dele.

Hvert leje i en motor testes, og dermed kan den nøjagtige smøremængde aflæses, hvilket ikke altid er det samme, som det manualens statistiske gennemsnit foreskriver.

Dette gælder også gælder ved lav-hastighedslejer.

Lokalisering af lufthuller

Ultralyd er eminent til lokalisering af lækager i emner, der skal være lufttætte, som bl.a.:

Bestem næste driftsstop!

Skader identificeres tidligt, så du kan forberede dig på en korrektion, hvorved en ”domino effekt” undgås.

Ultralydsundersøgelsen er passiv, og har ingen indvirkninger på de elementer der undersøges.

Ultralyd kan bruges på forskellige områder, men det ønskede resultat er altid det samme:

Områder hvor ultralyd ofte anvendes

Mekanisk inspektion

Lejer, gear, pumper, motorer, smørelse mv.

Lækage lokalisering

Trykluft, gasser, vakuum, forsegling, vinduer, kedler, ventiler

Elektrisk inspektion

Højspænding, korona, transformere

Med korrekt smørelse af lejer, opnås lang levetid og bedre driftsøkonomi. Identifikation af fejlbehæftede lejer før nedbrud.

Optimal prioritering af vedligeholdelse.

Identifikation at interne fejl på lavspændings/elektromekaniske komponenter.

Lækage lokalisering

Mere end 20% af en luftkompressors arbejde skyldes utætheder. Identifikation af utætheder.
Ingen unødige ekstra omkostninger.

Mere end 20% af en luftkompressors arbejde skyldes utætheder. Identifikation af utætheder.
Ingen unødige ekstra omkostninger.