Hvad øjet ikke ser
dét ser vi

Delta-Prosal benytter termiske kameraer med høj opløsning og termisk følsomhed, hvilket gør det muligt at registrere selv
små temperaturdifferencer.

Med termiske kameraer opfanges den infrarøde stråling som enhver given overflade udsender.

white concrete building near trees during daytime

Inspektion fra afstand

Fra afstand kan temperaturforholdene både ude og inde registres.

Uden fysisk berøring finder vi bl.a. utætheder, kuldebroer og manglende isolation.

Udvendige og indvendige inspektioner foretages i både nye og ældre bygninger.

Beskrivende rapport

Der udarbejdes en tilstandsrapport med temperaturmålinger. De termiske billeder analyseres af certificeret personale.

 Rapporten indeholder:

Fordele ved termografering

Der er flere fordele ved at få foretaget en termografisk kontrol:

Bygningstermografering henvender sig til bl.a.:

Et godt alternativ

Ved visuel inspektion opdages fejl og skader ofte for sent eller måske slet ikke.

Med termografering lokaliseres skjulte og utilgængelige fejl nemt, hvorved en hurtig og præcis udbedring kan finde sted.

I takt med de stigende priser på energi, vil der ofte være en økonomisk besparelse ved udbedring af skaden.

Uvildighed og faglige kompetencer

Delta-Prosal har mange års erfaring med inspektioner i byggerier.

Vi sikrer en korrekt og effektiv termografering, som foretages af certificerede fagfolk med de rette kompetencer og stor erfaring på området.

Som kontrolorgan sikrer vi en uvildig inspektion.
For uvildighedens skyld kan vi ikke udføre fejlretning.

Vi kontrollerer bl.a.: