Hvad øjet ikke ser
dét ser vi

Delta-Prosal benytter termiske kameraer med høj opløsning og termisk følsomhed, hvilket gør det muligt at registrere selv
små temperaturdifferencer.

Med termiske kameraer opfanges den infrarøde stråling som enhver given overflade udsender.

person with lighted cigarette in mouth

Inspektion under normal drift

Inspektionen foretages når anlægget er i normal drift, uden fysisk berøring af de strømførende komponenter, således at driftsforstyrrelse undgås.

Foruden inspektion af tavleanlæg, kan bl.a. maskiner, print, procesanlæg og rørsystemer termograferes.

Beskrivende rapport

Rapporten udarbejdes efter Teknologisk Instituts retningslinjer for termografi, med fejl og mangler registreret ved inspektionen.

Fejl og mangler analyseres og rapporten udarbejdes af el- installatører og stærkstrømsteknikere med speciale i termografi.

Klassificering med angivelse af fejlårsag angives i rapporten.

Planlæg dine driftsstop

Rapporten gør det muligt at planlægge serviceeftersyn:

Benyttes på alle former for el-anlæg fx:

Nedsæt risikoen for driftsstop og brand

Mange elektriske installationer er i drift døgnet rundt, og er derfor meget sårbare overfor nedbrud.
 
Årsagen til fejl sker som følger af:
 

 

Rettes fejlene i tide, mindskes risikoen for strømsvigt, tavlebrand og eksplosion.

Uvildighed og faglige kompetencer

Delta-Prosal er et aut. el-installatørfirma med 15 års erfaring og mere end 1000 årlige inspektioner i industrivirksomheder og offentlige instanser.

Vi sikrer en korrekt og effektiv termografering, som foretages af certificerede fagfolk med de rette kompetencer og stor erfaring på området.

Som kontrolorgan sikrer vi en uvildig inspektion. For uvildighedens skyld kan vi ikke udføre fejlretning.

Certifikat

Certifikat udstedes ved fejlfri inspektion.
Ved inspektion af rettede fejl udstedes også et certifikat

Fordele ved termografering: