Skærpede krav
til nybyggeri

Idet 20% af energien til opvarmning forsvinder gennem utætheder i byggerier, er der indført nogle skærpede tæthedskrav i bygningsreglementet, gældende pr. 1. april 2006.

Et af punkterne, omhandler tæthedskravet i klimaskærmen (sokkel, ydervæg og tag/loft).

Tæthedskravet defineres som luftskifte pr. etagemeter med max 1,5 l/s pr m2 ved trykprøvning med 50 pascal.

Hvad er ”BlowerDoor” test?

For at påvise bygningers tæthedsgrad skal der udføres en BlowerDoor test.

Denne består i opsætning af en regulerbar ventilator i en døråbning.

En række målinger udføres med henholdsvis over- og undertryk.

Utæt klimaskærm

Når et hus påvirkes af vind, dannes der et overtryk vindsiden, og et undertryk på læsiden, dette bevirker at kold luft trænger gennem utætheder i huset.

Tæt klimaskærm

Når klimaskærmen er tæt, kan husets ventilation bedre styres efter behov.

Jo tættere klimaskærmen er, des mere spares der på energien.

Minimer energiforbrug og risiko for skader

En utæt klimaskærm i såvel eksisterende som nyt byggeri kan føre til

I forbindelse med vores tæthedsmåling med BlowerDoorTM, kan utætheder lokaliseres nemt og hurtigt med vores fintfølende termografikameraer.

Tæthedprøvning efter DS standard

Delta-Prosal er godkendt hos Dansk Standard.

Bygningers termiske ydeevne undersøges efter DS standarderne.

Som medlem af brancheforeningen Klimaskærm, har vi endvidere løbende erfaringsudveksling med andre aktører på området.

Certifikat

Certifikat udstedes hvis byggeriet overholder de gældende krav.

Certifikatet kan bruges som dokumentation hos kommuner som stiller krav om tætheden af klimaskærmen.