Forside         Profil         Kontakt         Nyhedsbrev         SiteMap

Delta-Prosal ApS


Vassingerødvej 89C
3540 Lynge
Tlf.:   47 72 06 00
Fax:   47 72 30 30

Holmedal 61
8660 Skanderborg
Tlf.:   75 78 26 55
Fax:   75 78 26 77

 

E-mail: info@deltaprosal.dk

El-termografering
pseries_image_01HR.jpg

Hvad øjet ikke ser - dét ser vi

 

Med termiske kameraer opfanges den infrarøde stråling som enhver given overflade udsender.

 

Delta-Prosal benytter højteknologiske termiske kameraer med bedste opløsning og termisk følsomhed, hvilket gør det muligt at registrere selv små temperaturdifferencer. For nuværende anvender vi Flir Systems nyeste top model – markedets absolut bedste håndholdte termiske kamera – P660.

Vi er  certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og følger gældende vejledninger og retningslinjer.

 

dbi-logo-hvid_dp.JPG

Planlæg dine driftsstop

Rapporten gør det muligt at planlægge serviceeftersyn:

  • Fejl kan rettes før et utilsigtet strømsvigt opstår
  • Komponentindkøb kan planlægges og foretages mere økonomisk
  • I nye anlæg kan komponentfejl dokumenteres i reklamationsperioden
  • Rapportens gode overskuelighed gør det nemt at finde og rette fejl

Nedsæt risikoen for driftsstop og brand

Mange elektriske installationer er i drift døgnet rundt, og er derfor meget sårbare overfor nedbrud.

Årsagen til fejl sker som følger af:

  • Overbelastning
  • Vibrationer
  • Slitage
  • Miljøpåvirkninger

Rettes fejlene i tide, mindskes risikoen for strømsvigt, tavlebrand og
eksplosion.

Inspektion under normal drift

Inspektionen foretages når anlægget er i normal drift, uden fysisk berøring af de strømførende komponenter, således at driftsforstyrrelse undgås.

Foruden inspektion af tavleanlæg, kan bl.a. maskiner, print, procesanlæg og
rørsystemer termograferes.

Beskrivende rapport

Rapporten udarbejdes i.h.t. DBI krav(Nordisk Guideline), samt efter Teknologisk Instituts retningslinjer for termografi, med fejl og mangler registreret ved inspektionen.

Fejl og mangler analyseres og rapporten udarbejdes af el-installatører og stærkstrømsteknikere med speciale i termografi.

Klassificering med angivelse af fejlårsag angives i rapporten.

El-termo_stort_billede.png
certifikat_2.png

Certifikat

 

Certifikat udstedes ved fejlfri inspektion.


Ved inspektion af rettede fejl udstedes også et certifikat.

 

 

 

Uvildighed og faglige kompetencer


Delta-Prosal er et aut. el-installatørfirma med 17 års erfaring og mere end 1000 årlige inspektioner i industrivirksomheder og offentlige instanser.

 

Vi sikrer en korrekt og effektiv termografering, som foretages af certificerede fagfolk med de rette kompetencer og stor erfaring på området.

 

Som kontrolorgan sikrer vi en uvildig inspektion, og af samme grund udføres ikke fejlretning.

El-termografering.pdf

Hent vores brochure vedr. El-termografering her!
pdf, 1.6 MB

NG_el_termo_2004_11_23.pdf

Hent Nordisk Guideline vedr. termografering her!
pdf, 140.8 KB

Links til eksterne sider
http://www.infraredtraining.com
http://www.elraadet.dk/
http://www.dbi-net.dk/godkendte_termografer.asp